skip to Main Content

Coaliția anti-discriminare se extinde

Coaliția anti-discriminare caută noi ONG-uri care să se alăture luptei împotriva discriminării în România. 

Cine suntem

Coaliţia anti-discriminare este o structură nonguvernamentală informală de lobby și advocacy, formată din zece organizații active în domeniul drepturilor omului în România. Activitatea Coaliţiei a devenit vizibilă în anul 2000, când ONG-uri cu experienţă în lupta împotriva discriminării au susţinut împreună adoptarea Legii nr. 48/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, care transpunea standardele anti-discriminare valabile la nivelul Uniunii Europene. Până în prezent, Coaliția a derulat numeroase acțiuni de lobby și advocacy care au contribuit esențial la îmbunătățirea cadrului legislativ anti-discriminare din România.

Organizațiile membre ale Coaliţiei anti-discriminare: Asociaţia ACCEPT, Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH), Asociația ActiveWatch, Centrul Euroregional pentru Iniţiative Publice (ECPI), Centrul de Dezvoltare Curriculară şi Studii de Gen – FILIA, Institutul pentru Politici Publice (IPP), Fundaţia Centrul Parteneriat pentru Egalitate (CPE), Centrul European pentru drepturile Copiilor cu Dizabilități (CEDCD), Societatea Academică din România (SAR) și Liga Pro Europa.

Condiții de înscriere

Pentru a fi eligibilă, o organizație trebuie să răspundă în mod cumulativ următoarelor criterii:

1.   Să fie o organizație neguvernamentală, apolitică, de drepturile omului. 

2.   Să aibă capacitatea demonstrată de a susține acțiuni eficiente de advocacy în domeniul nediscriminării și de a contribui activ la misiunea, obiectivele și direcțiile strategice ale acestei Coaliții.

Capacitatea de a susține acțiuni eficiente de advocacy poate fi demonstrată astfel:

a.    Prin experiența recunoscută de advocacy: inițiative cunoscute, dosar de advocacy / litigare strategică etc.; sau 

b.    Prin recomandarea făcută de cel puțin una dintre organizațiile membre ale Coaliției, care să fi colaborat cu această entitate pentru o perioadă de timp suficientă, în proiecte și acțiuni vizând asigurarea respectării drepturilor omului și/sau nediscriminarea, astfel încât respectiva organizație membră a Coaliției să o poată recomanda favorabil.

Aderarea la cerere

Cererea unei organizații de a deveni membră a Coaliției se realizează în scris și se adresează organizației care deține Secretariatul – accept@acceptromania.ro.

Deadline depunere: 10 iulie.

Cererea trebuie să fie semnată de către reprezentantul / reprezentanții legali ai Asociației sau Fundației, și să specifice: 

–    datele de identificare ale organizației, 

–    motivele pentru a adera la Coaliție, 

–    specificul activității desfășurate de organizația respectivă (dosar de advocacy, detalii despre activitatea de advocacy, de litigare strategică, etc, sau să detalieze colaborarea avută cu cel puțin una dintre organizațiile membre ale Coaliției)

–  lista de documente anexate ca dovadă a activității (raportul de activitate pe anul anterior, lista membrilor, statutul și actele constitutive ale organizației)

Organizația care solicită să devină membră trebuie să facă dovada activității sale (să prezinte cel puțin raportul de activitate pe anul anterior, lista membrilor, statutul și actele constitutive ale asociației).

Proiect implementat pentru consolidarea Coaliției anti-discriminare, derulat de Asociația Accept, în parteneriat cu Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și Intersex Iceland.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.