skip to Main Content

Asociația Accept

ACCEPT este prima organizație neguvernamentală de drepturile omului din România care apără și promovează drepturile LGBT (lesbiene, gay, bisexuali, persoane transgender) la nivel național, considerând că orientarea sexuala și identitatea de gen sunt simple caracteristici ale ființei umane. ACCEPT a contribuit la decriminalizarea homosexualității în România (2001) și de atunci a organizat mai multe evenimente printre care și primul GayPride din România (2005), în cadrul festivalului GayFest, și Luna Istoriei LGBTI (2011).

Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice (ECPI)

ECPI este o organizație de drepturile omului ce activează la intersecția dintre drepturile LGBTI, drepturile sexuale și reproductive și nediscriminarea. Este membră fondatoare a RESPECT.Platforma pentru Drepturi și Libertăți, membră a Coaliției Anti-discriminare și Coaliției pentru Drepturi Sexuale și Reproductive. 

Active Watch

ActiveWatch este o organizaţie de drepturile omului care militează pentru comunicarea liberă în interes public.

Cum îndeplinim această misiune?

 • Prin dezvoltarea de metodologii de cercetare, de intervenţie şi instrumente de lucru pe cele patru domenii de acţiune: libertate de exprimare, bună guvernare, antidiscriminare şi educaţie media.
 • Prin dezvoltarea de programe, proiecte, campanii de comunicare şi advocacy, cursuri de instruire şi evenimente publice pentru a promova valorile unei democraţii reale în România.
 • În colaborare cu peste 50 de parteneri locali şi internaţionali din 15 ţări.
 • Cu ajutorul susţinătorilor noştri: persoane fizice, juridice, instituţii, ong-uri şi companii.

APADOR-CH

Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) este o organizație neguvernamentală, non-profit, înființată în 1990, care acţionează pentru protecţia drepturilor omului şi pentru stabilirea echilibrului atunci când acestea sunt în pericol sau sunt încălcate.

Valorile APADOR-CH sunt competența, profesionalismul, vizibilitatea, transparența, principialitatea, și etica privind respectarea următoarelor principii: propriul capital, integritatea, corectitudinea, imparțialitatea, onestitatea, obiectivitatea, responsabilitatea și buna credință atât în interiorul APADOR-CH și cu terțe părți.

Viziunea APADOR–CH: O societate în care drepturile omului sunt respectate. Pentru fiecare, întotdeauna.

Centrul FILIA

Centrul FILIA este o organizație feministă care face auzite vocile femeilor prin lucru direct în comunități și activități de advocacy, activism, sensibilizare, studii și analize. Ne dorim o societate solidară, în care drepturile și nevoile diverse ale femeilor sunt respectate și care oferă șanse egale tuturor oamenilor.

Promovăm dialogul social și dialogul cu instituțiile statului și actori relevanți în domeniul egalității de gen, în vederea combaterii inegalităților de gen. În același timp, ne asumăm rolul de watchdog specific societății civile și credem că este important ca derapajele instituționale din domeniul egalității de gen să fie sancționate în mod public.

Ce facem?

❖ Facem auzite problemele cu care se confruntă femeile la nivel local

❖ Creștem nivelul de informare și cunoaștere asupra problemelor cu care se confruntă femeile

❖ Contribuim la dezvoltarea politicilor publice care să răspundă problemelor cu care se confruntă femeile

❖ Sesizăm CNCD atunci când are loc discriminarea femeilor în accesul la educație, sănătate, piața muncii sau funcții de decizie

❖ Încurajăm participarea femeilor la viața politică și susținem reprezentarea intereselor femeilor la nivel politic

❖ Oferim acces la cea mai mare Bibliotecă în domeniul studiilor de gen, teoriilor feministe și drepturilor omului

❖ Încurajăm reconcilierea dintre muncă și viața privată

❖ Organizăm sesiuni de informare și capacitare în comunități cu privire la egalitatea de gen, prevenirea și combaterea violenței etc.

Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități

Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități (CEDCD) este o organizație non-guvernamentală dedicată promovării drepturilor copiilor cu dizabilități intelectuale și facilitării accesului acestora la serviciile de asistență și protecție.

Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilitati își propune să dezvolte un cadru unitar și să ofere coerentă răspunsului societății civile la nevoia de promovare, protectie și consolidare a drepturilor copiilor cu dizabilitati, astfel încât aceștia să poată beneficia de o incluziune socială reală și efectivă la nivelul societății românești.

În acest context, Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilitati vine în întâmpinarea nevoilor reale și actuale ale copiilor cu dizabilități și urmărește să sprijine demersurile autorităților și să coaguleze eforturile societății civile de îmbunătățire și dezvoltare a sistemului de asistență și protecție destinat acestei categorii sociale.

CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate

CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate promovează din 2002 egalitatea de șanse pentru femei și bărbați în România. Credem în libertatea persoanelor de a alege pentru sine, dincolo de etichete și de prejudecăți. Ne alaturam fetelor și femeilor în construirea unei societăți care le respecta drepturile, le oferă oportunități de dezvoltare, le recunoaște capacitățile și contribuțiile, le susține în domenii precum munca, educația, cultura, sănătatea.

Domeniile de activitate ale CPE sunt:

 • Egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi pe piaţa muncii
 • Managementul diversităţii în organizaţii
 • Diferenţe de gen în educaţie
 • Violența împotriva femeilor
 • Prevenirea traficului de persoane
 • Drepturi sexuale și reproductive
 • Sănătatea sânului

Liga Pro Europa

Liga Pro Europa este o asociaţie civică independentă fondată la Tîrgu-Mureş, la 30 decembrie 1989. Misiunea Ligii Pro Europa este promovarea valorilor democraţiei pluraliste, a drepturilor omului şi minorităţilor. Liga Pro Europa desfăşoară proiecte interculturale, organizează campanii de advocacy şi mobilizare civică pentru combaterea discriminării şi promovarea egalităţii de şanse. Studiile şi rapoartele Ligii Pro Europa se axează pe prevenirea discriminării etnice, lingvistice şi religioase, integrarea socială a romilor, reconcilierea istorică româno-maghiară, valorizarea identităţii europene și regionale.

Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate – CPE

Societatea Academică din România (SAR)

Societatea Academică din România (SAR) este cel mai vechi think-tank din România cu activitate centrată pe domeniul bunei guvernări și al politicilor publice, fiind în acelaşi timp o organizație apolitică ce promovează drepturile omului. Înfiinţat în 1996 ca o asociaţie academică a fost, în decursul anilor, institut de cercetare în politici publice, lider pentru promovarea bunei guvernări, consultant al guvernului României, dar şi al altor guverne, partener de durată în tranziţie şi reforma statului pentru Naţiunile Unite, Banca Mondială, Uniunea Europeană, înainte şi după integrare.

În afara participării sale la coaliţiile pentru buna guvernare, misiunea SAR reflectă ceea ce a rămas neterminat după 20 de ani de eforturi şi multe succese, anume crearea unui cadru de raţionalitate a politicii publice (evidence based policy-making) prin:

 • educarea în domeniul politicii publice a tinerilor experţi din sectorul de stat, profit şi non-profit, a membrilor administraţiei, oamenilor politici şi mediului academic, prin dezbateri informate, seminarii de analiză de politici publice în cooperare cu partenerii noştri internaţionali şi cercetare originală;
 • promovarea în spaţiul public a unor soluţii realiste şi bazate pe consultare democratică a problemelor de politici publice.

Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”

ARAS – Asociația Română Anti-SIDA

Asociația Cetățeni Activi pentru Relații Etice – CARE

Fundația Consiliul Național Român pentru Refugiați

Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală

Asociația Sens Pozitiv

Asociația Centrul Cultural Arab din Sibiu

Fundația “Tineri pentru tineri”

Platforma ARESEL