skip to Main Content

Conform Ordonanței nr. 137/2000  privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, discriminarea reprezintă orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe baza de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuala, vârsta, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.

Mai simplu, discriminarea este o acțiune care presupune un tratatement diferit, nedrept  față de persoane din cauza apartenenței lor la un anumit grup social.  Exista mai multe forme de comportamente discriminatorii, dar toate  au în comun faptul ca implica o anumită formă de excludere sau de respingere

Discriminarea este ilegala si este sancționata de lege!

Care sunt criteriile de discriminare?

Criteriile de discriminare reprezintă acele caracteristici specifice ale persoanelor pe baza cărora se realizează actul de discriminare.

Legislația românească recunoaște următoarele criterii de discriminare:

 • Rasa
 • Naționalitatea
 • Etnia
 • Limba
 • Religia,
 • Categoria socială,
 • Convingerile,
 • Sexul
 • Orientarea sexuală
 • Vârsta,
 • Handicapul,
 • Boala cronică necontagioasă,
 • Infectarea HIV
 • Apartenența la o categorie defavorizată