skip to Main Content

Inspectorul social

Conform legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, inspectorul social constată contravenţii şi aplică amenzi pentru următoarele situaţii (art.100, Legea 448/2006):

a)nerespectarea dispoziţiilor art. 15 alin. (1), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;

  • 15: (1)Persoanele cu handicap au acces liber şi egal la orice formă de educaţie, indiferent de vârstă, în conformitate cu tipul, gradul de handicap şi nevoile educaţionale ale acestora.

b)nerespectarea dispoziţiilor art. 16-22, art. 23 alin. (1), (2) şi (4), art. 24 alin. (1)-(6), art. 27 alin. (1) şi (2), art. 28, art. 30, art. 31, art. 32 alin. (2), art. 33 alin. (1)-(3), art. 34 alin. (3), art. 37 alin. (2), art. 51 alin. (4)-(7), art. 54 alin. (1)-(3), art. 55 alin. (1) şi (2), art. 61-64, art. 65 alin. (1), (2) şi (5), art. 66-68, art. 69 alin. (1), art. 70, art. 71, art. 75 alin. (2) şi art. 78 alin. (6), cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei

  • 18: (1)În cadrul procesului de învăţământ, indiferent de nivelul acestuia, persoanele cu handicap au dreptul la: a)servicii educaţionale de sprijin; b)dotarea cu echipament tehnic adaptat cerinţelor educaţionale ale persoanei cu handicap, inclusiv aplicaţii informatice sau dispozitive pentru transformarea textului scris/vorbit în forme alternative de comunicare vizuală, auditivă, augmentativă, după caz; c)adaptarea mobilierului din sălile de curs; d)manuale şcolare şi cursuri în format accesibil pentru elevii şi studenţii cu deficienţe de vedere; e)utilizarea echipamentelor şi softurilor asistive în susţinerea examenelor de orice tip şi nivel. (2)Preşcolarii, elevii şi studenţii cu handicap, împreună cu asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti, după caz, au dreptul la locuri gratuite în tabere de odihnă, o dată pe an, indiferent de forma de învăţământ. (….)

Inspectorul social are şi alte atribuţii oferite prin legea 448/2006 în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

Legislaţie

  • Lege 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii
  • G. nr .27/2002 – modificata si completata – privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
  • Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbați, republicată;